Tuesday, January 18, 2011

卡包包 (相机用具)

                              —————————————

一直在为这些 相机记忆卡 找个家(包包),终于在网购上找到,其实它是拿来收纳小钱的,当收到它后 确实没有选错,它蛮适合收纳 记忆卡,而且非常的小巧轻便;它来直于泰国,是当地很著名的牌子 NaRaYa,不过我是网购于本地的网购代理亲自送来,每件 Rm13.50,当然人家不可能只送这两件小东西来啦,汽油都倒贴,所以再加埋加埋其它的旅游用的包包 5,6 件这样子。





                              —————————————

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...